Home

Simbirtuu

Tune in to the right wave- the wave of good spirits and positive emotions, listen and participate in our shows, follow our news and share your news with us

Kenya: Argetnt Appeal to Rescue Oromo Refuggees and Assylum Seekers

Immediate Release Request by HRLHA, 25 oct, 2015

The Human Rights League of the Horn of Africa has learnt that the Ethiopain government has officially requested list of 131 Oromos, including Mr. Dabasa Guyo, to be taken to Addis Ababa for terror investigation based on the common agreement made in 2012.

 

Ethiophia: Five Armed Oppossition Groups Formed 'People's Alliance for Freedom and Decomcracy'

Press release by PAFD

 

Final Press Release: The Founding of Peoples’ Alliance for Freedom and Democracy (PAFD), 23 october, 2015

 

Delegates of Benishangul People’s Liberation Movement (BPLM), Gambella People’s Liberation Movement (GPLM), Ogaden National Liberation Front (ONLF), Oromo Liberation Front (OLF) and Sidama National Liberation Front (SNLF) met in Oslo, Norway from 22 October to 23 October 2015 to lay the foundation of political alliance between the peoples in Ethiopia and have formed the Peoples Alliance for Freedom and Democracy (PAFD).

 

The PAFD will create an opportunity for all peoples in Ethiopia to co-create a transitional political order that is based on the consent of all peoples, where the outmoded hegemonic culture of a single group dominating the rest is dismantled and a new just political order is established, where the respect of the right to self-determination is genuinely granted to all.

 

PAFD will conduct diplomatic, advocacy, information and other campaigns to change the current undemocratic political culture and oppressive system in Ethiopia.

 

PAFD will have a Governing Council (GC) composed of representatives of the political leadership of the founding organisations and members representing the civil societies of the respective communities.

 

The Governing Council will elect an Executive Committee (EC), a chairperson and two vice-chairpersons that rotate yearly among the organization members. The Executive Committee will be the standing committee and will have the bureaus of diplomacy, organization, finance, information and others.

 

PAFD call upon all peoples in Ethiopia to join the alliance and support it in order to end the suffering and dehumanization of all peoples in Ethiopia by the current government. PAFD call upon the regional and international communities, to play a positive role in diffusing this looming danger by supporting the peoples in Ethiopia rather than the illegitimate government before it is too late.

 

Finally, PAFD call upon the current government in Ethiopia to refrain from all acts of violence, respect human rights, obey the rule of law, and commit to peaceful and democratic resolution of political conflicts.

 

Issued by PAFD

 

Oslo, Norway

October 23, 2015

 

Contacts

 

PAFD22102015@gmail.com

 

ONLF +447940624477;

OLF +4797357264;

GPLM +12042185988;

SNLF +44 7984480752;

BPLM +2917296477

 

Pace of Peace With Apoptotic And Necrotic Label

 

By Baro Keno Deressa (Dr.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We must reorient our understanding of what colonization is in order to situate ourselves to act on bringing health into our lives and to break the colonial regime’s constant negative pressure on the practical reality of our lives. This paper argues that individual and groups who betrays the truth of Oromo’s and supporting the enemies.

In the long and continuous battle for freedom, despite many reverses, freedom has won battles. Many died in those battles in the conviction that to die in the struggle against oppression was better than to live without freedom. Such a death was the utmost assertion of their individuality. Read more...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finfinne versus Brussels differentiate the real democracy from fake democracy :Oromia (Africa) with 40 million inhabitants. Belgium(Europe) with 10.5 million inhabitants

 

By Dr. Baro Keno Deressa, via qeerroo.org

 

My intention with this paper is not to write the history of Finfinne (Addis ababa) and Brussel, But to oppose the puppet of TPLF with so called diaspora Oromo and to emphasize the total absence of democracy and humanity under TPLF rule. The second message is to call all true Oromo’s to stop infighting and focus on bitter struggle with concrete message. The history of Finfinne (Addis Ababa) in a way reflects the way the Oromo people were conquered, robbed off their land and properties, reduced to serfs and slaves, and kept under inhuman subjugation. Read more...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Ten Reasons Why Afan Oromo Should Be the Federal Working Language in Ethiopia

 

By Birhanemeskel Abebe Segni* via gadaa.com

 

Nowhere in the world has the government of the country refused to speak the language of the majority of its people. It is weird, unthinkable, unjust, undemocratic, immoral, and absolutely unacceptable. Ethiopia is all of these. The Ethiopian Federal Government and two of its largest cities do not speak the language of the majority of the people, Afan Oromo. This is a preliminary outline to say the obvious: make Afan Oromo legally and unconditionally the Working Language of the Federal Government of Ethiopia and the two largest cities of Addis Ababa and Dire Dawa. Here are the top ten reasons why: Read more...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oromiyaa: FDG Bifa Haaraan Gama Dhihaan Dhohe

Madda: Simbirtuu 25 sad.2015

 

Gaafa Sad. 25, 2015 FD bifa hoo'aan Amboo, mandii fi Xuqur-Incinnii keessatti ka'e. Duumeessichi kan itti fufu fakkaata.

Dubbiin master plan FF fi naannoof bahe sun haa hafu;Oromootni hidhaman haa hiikamani, warraanni magaalaa keenyarra qubate haa ka'u jechuun barattootnii fi jaaraattotni Oromoo magalaa Amboo gaafa Sadaadasa 25, 2015 ganama sa'aa 7 irraa kaasanii magaalittii keessatti hiriira bahani. Mootummaan garuu rasaasa nama boossisu itti dhukaase malee.

karuma sanaan aanaa Inccinnii keessattis gaafas galgala mormii wal-faakkaatuun mannii fi waajjirri dabballootaa diigame.

Sadaasa 24,2015 irraa kaasaniii barattootni Najjoo gaaffii wal-fakkaataaf mormiirra jiru. Kaleessammoo Mandii keessatti dubbichi itti fufee jira.

Yuniversitiilee fi magaalota Oromiyaa dhihaa keessatti waraanni Itoophiyaa hedduminaan qubatee jira. Najjo, Dambii-doolloo, Gimbii,Naqamte, Shaamboo, Finca'aa, Ambo, Waliso, Ginciifaa keessa waraanni qubate nama hiraarsaa jira.Kunimmoo jiraattota sodaachisuurra dabree aarseera jedha maddi keenyi.

 

QABSOO OROMOO

SEENAA Y.G(2005)

 

kutaa 2 ffaa

Barruu kiyya kutaa 1ffaa keessatti yaadoota wal hubannoof gargaaran kaa’uu yaaleera. Mata dureen filadheetti odoo hin ceenee, Yaadoota ka’umsaa fi kaayyoo mata duree kanaa dursuun kiyya, wal hubannoof karaa saaqa jedheetani.

Ummata tokko mitii, Namni of hin hubannee tokko, Goondaan tokko yoo isa ciniinte, waan hoomaan Goondaa irratti Roobee itti fakkaatee, quba lamaan GONDAA takkitti of irraa kutee gatuu danda’uuf, Uffata hundaa baasuutu isaaf furmaata itti fakkaata jedhama. Kana irraa wal baraaruuf jecha, yaada wal hubannoo durse. Kanneen kallatti katabbii kiyyaa hubatanii, yaada bareedaa fi nama jajjabeessu akkada mataa isaanii kanneen kannaniif, GALANNI kiyya guddaadha.Itti fufa...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOGGANOOTA QABSOO OROMOO

Seenaa Y.G (2015)

Kutaa 1ffaa

Qabxii kana barreeffamaan wal amansiisuuf yaaluun, amma ciqilee ofii dhungachuu Ulfaachuu ni mala. Mata duree kana irratti yeroo fudhatanii, mari’achuu, wal amansiisuu fi wal dhaggeeffachuun barbaachisa. Kanaaf yaadoota bu’uraa kaa’een, kan waa hubatees ta’ee , osoo hin hubatiin Umurii isaa guutuu quba namatti qabuu qofaan furmaati tan argamu itti fakkaate, yaada isaa sirreeffatee, waan hiri’atee qajeelechee, waliin tarkaanfachuuf murteeffachuun ala furmaati biraa akka hin jirre akeekuun yaala. Itti fufa...

 

 

 

 

 

 

 

 

Yuniversitiin Wallaggaa Barataa Ababaawu Kabbadaa Barnoota Dhorke

Naqamte,

Barataa Ababaawu Kabbadaa ABO wajjin hidhata qabda jedhamee humnoota tikaa Itoophiyaatiin torbee tokkoof mana hidhaa keessatti reebamee qoratamaa ture.

Hidhaatii gadhiifamee mooraa yuniverasitiitti erga deebi'eemmoo sadaasa 9 irraa kaasee barachuu akka hin dandeenye yuniversitiin Wallaggaa beeksise. Sababiin yunversitichi itti kennemmoo FDG kabajuuf sochiirra jirta kan jedhu dha, akka madda simbirtuutti.

Ababaawu Kabbadaa barataa eegumsa fayyaa beeyladaa ganna 3ffaa ture.

Yuniversitii sana keessaa yoroo garagaraa barattootnii hidhamuu fi barnootarraa dhorkamuun deddebi'ee dhagaahamaa yoona gahe.

 

Kombosha: Hojjetootni Mootummaa Miindaa dhabani. Warri Siyaasaa akka hin Fincille jedhu

 

Godina Horroo-guduruu Wallaggaa, aanaa Habaaboo Guduruu keessatti miindaan barsiisotaa kan baatii Onkoloolessaa hin kennamne.

 

Barsiisotnii fi maatiin isaanii rakkoorra jirra jedhu. Dabballootnii fi qondaalotni aanaa kanaaf akka hin fincillee jechuun doorsisaa jiru jedha maddi Simbirtuu. Sababiin miindaan kaffalamuu dideefii haga oduun kuni qophaaweetti ifatti waanti beekame hin jiru. Qaama dhimmichi ilaallatu bilbilaan dubbisuuf yaallee sararri nu dide.

 

Naqamte: Hora Adiyyoo itti Ayyaanni Irreessaa kabajame

 

Dilbata dabre, Sadaasa 8, 2015 Irreessi birraa Naqamtetti kabajame. Ayyaana hora Adiyyoo irratti kabajame sana jiraattotni magaalaa Naqamtee fi naannoo ishee akkasumas barattootni sadarkaa barnootaa gara garaa hedduun bahanii ayyaneffataniiru.

 

Wayyaa aadaa uffatanii, keelloo fi coqorsa qabatanii akkuma duudhaatti MAAREWOO jechaa gara horaatti yaa'anii irreeffatani.

Weelluun warraaqsaa kan bilisummaaf kakaasan dargaggootaan dhageessifamaa oole.

 

Oromiyaa-Itoophiyaa: Tumsi Bilisummaa fi Demokraasii Uummattootaa Hundeeffame

Onk 23, 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mootummaa impaayera Itoophiyaa kan bulchu ADWUI irratti qabsoo hidhannoo kan gaggeessaa jiran mormitootni shan tumsa tokko uummatan.

Adda Bilisummaa Oromoo, Adda Bilisummaa Biyyoolessa Ogaadeniyaa, Adda Bilsummaa Biyyoolessa Sidaamaa, Sochii Bilisummaa uummattoota Benshangulii fi Sochii Bilisummaa uummattoota Gaambeellaa marii yoroo dheeraan booda gaafa Onkoloolessaa 23, 2015 Oslo itti tumsa dhuummatani-Tumsa Bilisummaa fi Deemokraasii Uummattootaa (TBDU).

 

Kaayyoon TBDU sirna loogii fi olaantummaa garee tokko qofaa haga yoonaatti Itoophiyaa keessatti hundee godhate buqqisuun siyaasaa haaraa kan fedhiin uummattootaa fi sabootaa maraa keessatti calaqqisuu fi mirgi hiree ofii-ofiin murteeffannaa keessatti mirkanaahu fiduudhaaf gamtaan kan qabsaahan tahuu addeessani ibsa isaaniitiin.

 

Tumsi kuni qabso gama maraanuu gamtaan kan qindeessuu yogguu tahuu dhaabbilee 5n keessaa kan walitti babahan koreen D/T fi itti-aantota 2 qabuun hoogganama.

 

SAAMICHI MAQAA “ABO”, OROMUMMAA FI BILCHINA QALBII DHABUU IRRAA MADDA ?

 

SEENAA Y.G(2005) tiin, Fulbaana 2015

 

kutaa 1ffaa

Nama Qabsoo keessatti hirmaate mitii, sabummaa qofti itti dhaga’amee waan gaggeeffamaa jiru miidiyaa irraa qofa ka hordofu, dhugaa adeemsa qabsoo Oromoo, dogoggora tokko malee dubbachuu ni danda’a. Seenaa fi yeroo irraa barachuu jechuun kanadha. Haqa Kana mirkaneessf ragaan adda duraa , Ummata Oromoo kabajamaadha. Gaaffii , Ummati Oromoo hanga dhumaatti maaliif ABO waliin dhaabbachuuf murteeffate ?? Waggoota 26n dabran ABOn Biyya keessa odoo hin jiraatiin, Ummati of laatee isaaf falmuun maal irraati ? gaaffii jedhuuf deebii haqaa kan kennu, Oromoo ofittummaa irraa bilisa ta’ee qofaadha. Guutumaasaa dubbisuuf...