(UA-33684903-1)
Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

WAREEGAMA HANQISUUF, “WAL-TUMSUUN” MURTEESSAADHA!

Posted 12/19/2014

SEENAA  Y.G (2005)   kutaa 3ffaa

Bilisummaan Dhiigaan malee hin argamtuun haqadha. Dhiigaan malee akka hin argamne itti amananii seenanii hojjachuun ammoo waa biraati. Dhaadannoo isaa ykn jecha isaa qofa beekuun ga’a miti jechuu kiyya. Bilisummaan dhiigaan malee hin argamtu jechuun, wareegama Lubbuu hanga gumaacha nam-tokketti baafnu malee, Bilisummaan gonkumaa hin jiru jechuudha. 

Read the rest of this entry »

WAREEGAMA HANQISUUF, “WAL-TUMSUUN” MURTEESSAA DHA !!!!

Posted 12/4/2014

SEENAA  Y.G (2005) kutaa 2ffaa. 03-12-14

Wareegama Qabsoon keenya nu gaafatu maaliin tilmaamu dandeenya ? ykn akkamiin beeku dandeenya ? Bilisummaan Wareegama malee hin argamtu. Kanaaf wareegama hanqisuu fi dhiisuu maaltu fide ? jedhee kan gaafatu hin dhabamu. Wareegama lubbuu qofaatti fudhatee, lubbuun miliyoona itti ba’ee Bilisomnaan rakkoon maalii  ? ka jedhus jira. mee fakkeenya tokko haa kaafnu. Ega Oromoon gabrummaa jalatti kufee,  ilamaan Oromoo diinaan lubbuun dabartee miliyoona 5n (kun xiqqaachuus guddachuus danda’a) haa tilmaamnu.

Read the rest of this entry »

ONCE FREEDOM IS LOST, ONLY HUMAN BLOOD WILL WIN IT BACK

Posted 12/1/2014
By Rundassa Asheetee Hundee, 30-11-2014

 INTRODUCTION

Any successful attempt to address past and current Ethiopia requires the acknowledgment of the suffering of five million Oromians whose breast and arms was cut off in places called Calanqo and Anole, while it is as important as the past recognizing what is happening to the Oromo nation ever since the Tigreans came to power twenty years ago.

Of course this approach will steer up a delicate political nature between those who wish to see the criminals to be prosecuted and punished on one hand, and those who continued demanding to forget everything and negotiate with criminals so that the process of the Biblical reconciliation envisioned by Isaq Efrem and the like will be realized.

Read the rest of this entry »

Amsterdam: Guyyaa WBO 2015

Posted 12/1/2014

AGuyyaan WBO Gaafa 10-01-2015, Bifa Addaan Kabjama

AMSTERDAM, NETHERLANDS

 

Guyyaa WBO Netherlands Amsterdam 2015 2

            WBOn GAACHANA OROMNOO HUNDAA TI!

TEESSOO: Wijnand Nuijenstraat 1, Amsterdam

. Cetral station irraa bus 18 (richting Slotervaart) qabattanii bakka Derkinderenstraatpostjesweg itti irraa
buutanii Derkinderstraat postiesweg sana qabattanii gara mirgaatti 4’ yoo deemtan Wijnand Nuijenstraat 1 argitu.
SA’AATII: 11;00 irraa eegala
SAGANTAA; HAASAWAA HOOGGANA ABO IRRAA, QOPHII ADDA ADDAA, NYAATA, DHUGAATII FI
BASHANNANA.
GUYYAAN WBO 2015, ERGA ABO KEESSATTI ARAARRI BU’EE BAKKA TOKKOTTI KAN QOPHAAWE
WAAN SEENA QABEESSAA DHA.
Hawaasni Oromoo biyya Netherland guyyaa seena qabeessa kanarratti argamtanii waliin akka
kabajnee gammadnee oollu kabajaan affeeramtaniitu.
WBOn GAACHANA OROMOO HUNDAA TI!
Koree qindeessituu ayyaana WBO 2015.

Berlin: Waamicha Hiriira Mormii H/maaram Dassaalenyi Irratti.

Posted 11/29/2014

Madda: Hawaasa Oromoo

image

          Muummicha Ministeera Itoophiyaa, H/M  Dassaaleny

Gaafa 03-12-2014, H/Maaram Dassaaleny Germany deemee Berlin itti prezeidentii biyyattii dubbisuuf baallama qabateera. Mootummaan obbo H/M barattoota dabalatee Oromoota irratti xiyyeeffatee hidhaa, ajjeesaa, biyyaa baasaaa, ukkaamsaa, gudeedaa, lafaa fi qabeenya uumamaa saamaa jira. Kanaafimmoo yoo xiqqaate gabaasni Amensty International gaafa 28-10-2014 bahe ragaa dha.

Hacuuccaa fi ajjeechaa jumlaa Oromoorra gahaa jiru mormuu fi uummata biyyatti ukkaanfamanii jiraniif sagalee ta'uun dirqama Oromoota biyya ambaa jiranii ti.

Kanaaf, gaafa 03-12-2014, Berlin ittti ganamaan argamnee mormii keenya haa dhageessifnu.

Koree qindeessituu.

Akka sabaatti ijaaramne Oromummaa fi Oromoo duwwaa abdannee. Gooboo garee fi maqaa qabsoon daldaaltuu hundeen diiguu qabna.

Posted 11/23/2014

Camadaa Hundee tiin, 23-11-2014

Kutaa Xumurtaa

Mata duree kana jalatti bareefama kutaa lamaan qoodee dhiyeessuu kiyya ni yaadatama. Kutaa lammaffaa jalatti rakkoolee danqaa nutti tahan keessaa sadan tokko kan fuundura natti muldhatan lafa kahuu yaalee jira. dhugaa dubbachuuf rakkoon jiran sadan sana duwwaa otoo hin taane, kallattii gara garaa fi maddi isaaniis akkasuma dhimma gara garaa wajjin kan wal qabatan tarreessuun ni danda’ama. Jirus. Barreefama gabaabaa kana keessatti garuu, bakkuma sadiitti qoodee barruu kiyya kutaa lammaffaa keessatti akeekuu yaale. Wal yaadachiisuuf jecha :
“Hunda dura aadaa yaada addaa dhaggeeffachuu fi mareef qophii ta’uu dhabuu ti.”

Read the rest of this entry »

WAREEGAMA HANQISUUF, “WAL-TUMSUUN” MURTEESSAA DHA!

Posted 11/23/2014

SEENAA  Y.G (2005) tiin, 22 sad, 2014

Qabsoon Oromoo, bu’aa ba’ii hedduu keessa dabree har’a irra ga’ee jira. Qabsoon Oromoo har’arra ga’uuf wareegama ol aanaa nu kafalchisee jira. Wareegama Lubbuu , Qabeenyaa, beekumsaa , jireenyaa, waa maraa itti baafneerra. Wareegamni nuuti itti baasaa jirru bifa lama qabaachuu ni mala. Tokko, wareegama Qabsoo kana jiraachisuuf kafalameedha. Inni lammaffaa ammoo, Mirga Ummata Oromoo kabachiisuuf Qabsoo gaggeeffamu keessatti wareegama baasaa jirrudha jechuu dandeenya. Qabxiileen kun lameen Qabsoo Ummata tokko keessatti kan mudachuu danda’an, garuu tokko isa tokkof rakkoo Umuullee kan danda’aniidha. 

Read the rest of this entry »

Ambo: Hidhamtootni Siyaasaa Nyaata Dhorkatamanii, Reebamani

Posted 11/20/2014

Madda: Qeerroo Bilisummaa Oromoo, 18 Sad, 2014

Oromoonni 160 Mana Hidhaa Shaggar Lixaa, Amboo Keessa Jiran Gaaffii Mirgaa Kaasuu Irraan, Hojii Humnaa Hojjechuu fi Nyaataan Akka Miidhan Taasifame; Nama 10n Irrattis Reebichi Hamaan Raawwatame.‏

Because I am Oromo

Oromoonni gaaffiilee mirga Oromoo utubu gaafattan sababa jedhuun Oromumaan yakkaman 160 mana hidhaa Shaggar lixaa magaalaa Ambootti hidhamani jiran
guyyaa gaafa Sadaa 16 fi 17,2014 gochaa mootummaan Wayyaanee hidhamtoota Oromoo irratti raawwatu balaaleffachuu dhaan mana hidhaa jiran keessatti fincila jabaa ta’e kaasuun jeeqamsi loltootaa fi hidhamtoota jidduutti ka’e salphaa hin turre. Haala kanaan Oromoota 10 sababaa fincila kana duuba jirtu jedhuun reebichi akkaanii irratti raawatamee miidhaan guddaa irra gahee jiraachuu Qeerroon Ambo irraa gabaasa. Oromoonni loltoota Wayyaaneen akkaan reebaman kun miidhaan jabaa waan irra gaheef haala yaaddessaa keessa jiraachuun gabaafama.

Akka gabaasaa Qeerroo itti ilmaan Oromoo mana hidhaa magaalaa Amboo keessatti hidhamani jiran kan dhiyoo hidhamani jiranis tahe kan yeroo hedduu mana hidhaa kana keessa turan ji’oota muraasaa asitti mootummaan Wayyaanee hojii humnaa guyyaa guyyaa hojjechiisuudhaan, itti dabaluudhaan ammoo nyaata sirna qabeessaan akka hin arganneef irraa kutuudhaan miidhaa gurguddaa irraan gahaa ture, haalli hidhamtoota kanatti cimaa dhufuudhaan guyyoota lamaan kana hidhamootni 160 ol tahan fincila mana hidhaa keessatti kaasan.

Intensifying Mass Arrest, Torture, and Killingwill Only Inflame Struggle of for Freedom

Posted 11/18/2014

Statement of Qeerroo Bilisummaa on Continued Arrest and Conviction of
Oromo Students from Various Zones of Oromia. November 16, 2014

It is to be recalled that tens of thousands of Oromo nationals in general and Oromo students in particular have been arrested and severely tortured by the TPLF-led Ethiopian regime over the last few months in connection to a series of Oromo student protests which broke out in large scale and spread out throughout Oromia beginning the month of April, 2014. These protests, organized and led by the National Youth Movement for Freedom and Democracy (aka Qeerroo Bilisummaa), are just one incident in a series of continued struggle of the Oromo nation for freedom, democracy, and justice over the last 23 or so years. Hundreds have been gunned down by live bullets by the so called Agazi troops of the regime in the months of April and May, 2014.


In addition to those who have been shot and killed during the protests, many have lost their lives in prison cells unable to stand the brutal torture. Many others have simply disappeared. Qeerroo Bilisummaa believes that those who disappeared have been killed and their bodies hidden - a practice repeatedly perpetrated on the Oromo prisoners by this regime.


On July 7, 2014 Qeerroo Bilisummaa has compiled a list of 61 Oromos killed and 903 others rounded up and thrown into jail during the April/May Oromo student protests of universities, colleges, high schools, middle schools and other educational institutions. Our evidence indicates that all those who have been arrested have undergone through intense interrogation which involved severe and brutal torture. Many have lost their lives due to the severe torture. For example, a 2nd year Computer Science Oromo student of Haromaya University, Aslan (Nuradin)
Hasan, was killed as a result of extended torture in prison on June 04, 2014. On the same day a 10th grade student, Dawit Wakjira, was arrested and beaten to death in Anfillo district, Qellem Wollega zone. Again on the same day a young high school teacher, Magarsa Abdissa, was beaten and killed in Gulliso Prison, West Wollega zone. The fact that these three young Oromos are known and reported to have been beaten to death on the same day, from different parts of Oromia, is a testimony that prisons in the empire are not safe places under this regime. It has to be noted that many other killings that occurred in the prison cells remained hidden as it is extremely difficult and risky to compile reports of such brutal killings under tight security machinery of the regime.

Aslan Hasan, student, killed in prison Magarsa Abdissa, teacher, killed in prison

Read the rest of this entry »

Ethiopia: The Endless Violence against Oromo NationalsMust be Halted

Posted 11/18/2014

Fear of Torture

HRLHA Press Release, November 16, 2014

Gadaa.com

Harassments and intimidations through arbitrary arrests, indefinite detentions without trial, kidnappings and disappearances have continued unabated in Ambo and the surrounding areas against peaceful protestors since the crackdowns of April, 2014, in which more than 36 Oromos were killed by members of the federal security force.

According to HRLHA correspondents in Ambo, the major target areas of this most recent government-sponsored violence includes Ambo town and the villages of Mida Qagni district in eastern Shewa zone, approximately 25 km south of Ambo Town. More than 20 Oromos, students, teachers and farmers from different villages were arrested beginning November 11, 2014 until the time of the compilation of this press release. According to HRLHA reporters, the arrests were made following the protest by the people of the area against the sale of their farmland by the federal Government of Ethiopia to the investors

Read the rest of this entry »

Ethiopian Government to People: This Land is Your Land—Psyche!

Posted 11/16/2014

Source:  Vince Beiser | Takepart.comNovember 15, 2014 

Ethiopia’s rapid growth in recent years—per capita GDP has more than quadrupled since 2002—is often touted as an African success story. But the economic boom is costing traditional pastoral people their land and livelihoods, a new report charges.

 The report comes just in time for this week’s Group of 20 summit in Brisbane, Australia—a meeting of leaders of “the world’s largest advanced and emerging economies.” On Friday, protesters with the international anti-poverty group OXFAM called on leaders to address the “rising tide” of global inequality, saying that rich countries exploit poor communities around the world.  

Ethiopia, like many developing nations (and the U.S., for that matter), has in recent years started leasing huge tracts of land to foreign investors eager to develop industrial-scale farming operations. The country’s government has already handed over some 7.4 million acres. The problem is, millions of local people live on and use that land, according to the report by the California-based Oakland Institute and the U.K.’s Anywaa Survival Organisation.

Read the rest of this entry »

Oromo Voice Radio: Facilitating communication to streamline performance

Posted 11/12/2014

Cooperation with the Regime Hostile to the Peoples’ of Ethiopia is Against the Principles of International Law.

Posted 11/10/2014

A Statment by Oromo Liberation Front in Support of Report of Amnesty 

Intrnational on Human Rights Violation Against the Oromo People

 Date: 10-11-14

 No.: 004/stm-abo/2014

OLF_ABO_Logo

In the history of shocking tortures of dictatorial regimes against the peoples ruled under their iron fist, the Ethiopian government cruelty is unparalleled. Since its ascension to power by force in 1991, the Ethiopian government’s records of human rights violations through extraordinary killings, forced disappearances, massive imprisonments, displacements and other means of suppression against the Oromo people is incalculable. The world has repeatedly witnessed that the incumbent regime of Ethiopia is a government that has adopted a policy of ruling by violence, and commit harsh and cruel actions flagrantly.

Read the rest of this entry »

Gimbii: Dargagootni Oromoo 142 Hidhaa Jiru. 27 Immoo zaliila Irra Gaheen Lubbuun Isaanii Balaa keessa Jira

Posted 11/9/2014

Madda: Qeerroo Bilisummaa Oromoo, 8 Sad, 2014

Because I am Oromo

Odeessa maatii hidhamtootaa fi gabaasa Qeerroo irraa qindaa’ee har’a nu qaqqabe yeroodhaa yerootti akkuma gabaasaan dhiyaataa ture baatii Ebla 2014 keessa FDG dargaggoota Oromoon ka’een wal qabatee lubbuu barattootaa fi qonnaan bultoota Oromoo hedduutu bade, barataan danuun madaa’ee kumaatamaan kan lakkaawaman ammoo yeroo ammaa mana hidhaa keessatti dararamaa kan jiru waan hubatamaadha. Haata’u malee mootummaan Wayyaanee yeroodhaa yerootti guyyaa fincilli kun eegalee kaasee uummata oromoo sabboonummaa qaban tika isaan qabsiisee mana hidhaatti darbee yakka tokko malee dararamaa jiru, ilmaan Oromoo mana hidhaa keessatti dararaman lakkaawuun kan nama rakkisu yoo tahe iyyuu gabaasa Qeerroo magaalaa Gimbii irraa nu qaqqabee fi akkasuma gabaasa maatii hidhamtoota keessaa magaalaa baqa mootummaa wayyaaneef magaalaa Finfinnee keessa jiraatan irraa nu gaheen diddaa lixa Oromiyaa lixaa irratti mootummaa Wayyaanee dura dhaabbachuudhaan falmii dhageessisaa turan yeroo ammaa mana hidhaa keessatti dararamaa jiru.

Caamsaa 10/2014 godina Wallagga aanaa Haaruu magaalaa Jiituu keessatti diddaan qabatee ture humna mootummaa wayyaanee tahanii uummata miidhuuf kan ka’an irratti uummanni Oromoo magaalaa kanaa tarkaanfii fudhachaa tureen akkasuma humna waraana wayyanee dura dhaabbatanii gootummaadhaan mirga isaanii falmachuu irratti argamanii kan turan, ilaalcha ergamaa ABO fi dhaaba ABOf warra hojjetana jedhamee maatiidhaan mana hidhaa keessatti hanga ammaa dararriin irratti gaggeffamaa jiru,Caamsaa gaafa 12/2014 tikoota Wayyaaneen qabamanii baatii tokkoof waajjira poolisii aanaa Haaruu magaalaa Jiituu kan turan, baatii tokkoon booda gara mana hidhaa godinaatti darbuun mana hidhaa magaalaa Gimbii keessatti hanga ammaa dararamaa
jiran namoota 142 keessaa haalaan kanneen miidhaman Oromoota 27 kan armaa gaditi:-

Read the rest of this entry »

Sadaasa 9: Guyyaa Yaadannoo Gootota FDG Irratti Wareegamani

Posted 11/9/2014

Bakkaa fi yoroo adda addaatti Oromotni hedduun osoo mirga saba isaaniif falmanii aarsaa lubbuu kennaniiru. Oromiyaan gutummaatti osoo hin weeraramiinii kaasee haga har'aatti guyyaa Oromoon roorroo diinaa tole jedhee fudhatee jala buleeru seenaan hin galmeessine. 

Humna gabrooffataa waliin meeshaa lolaan wal-qixa ta'uu baatellee dhiiraa fi dhalaan hulaa danda'aniin mirga Oromoof osoo falmanii kan dabran hedduu dha. Kan maqaan galmaahee waamamanis ta'e kan maqaan ammallee ifatti hin eeramne goototni kuma-kitila dha.

Mana hidhaa diinaa keessatti zaliilaa irra gaheenii fi rasaasa akkasumas summiin ajjeefamanii kaasee haqa dirree qabsootti kan wareegaman gootota Oromoo ti. Mana barumsaatii hanga biyya baqaatti kanneen rasaasa mootummaa gabrooffata Itoophiyaa fi bitamtootaan kan lubbuun isaanii baate martuu jagnoota Oromoo ti. Cufa isaanii Oromoon akka gootaatti isaaniin dhaadhata. Sadaasni 9, bara baraan guyya isaan itti yaadatamani dha.

"Daandii isaan xuruuraniin dhalootni jiru kaayyoo isaan itti kitiman galmaan gaha. Bilisummaan Oromoo fi walabummaan Oromiyaa gumaa goototaa kanneenii ti", jedhu dhalootni har'aa miliyonotaan hedaman. Haalli biyya keessaa fi alatti dhaloota ol-guddatan biratti mul'atus xiiqii fi onnee iaanii hubata, haala Oromoo namni ija-abbaa gatiin jala bu'e.

Barattuu Daraartuu Abdataa: Pirezidaantii Gumii A/A/O U/D/Daawaa

Posted 11/7/2014

Barattuu Daraartuu Abdataa Araarsoo Pirezidaantii Gumii Aadaa fi Afaan Oromoo Yuniversitii Dirree-Dawaa ti

Bakka namni hin jirretti nama taatee kan argamte Daraartuu Abdataa seenaan uummata Oromoo yoom iyyuu ni Faarfata! Seenaa Abdataa tiin.

Madda: marsaa GPO, waan tokko fooyyeefameera, 01-11-14

                          Daraatuu Abdataa

Daraartuu Abdataa jedhamti. Biyya Garasuu Dukii kan taate Magaalaa Walisoo keessatti dhalattee Guddatte. Aadaa fi Afaan Oromoo Guddiisuuf barnoota sadarkaa gadii irraa jalqabdee kan tattaafachaa turte Daraartuun, Yunversiitii Dire Daawaa erga seentee boodas Pirezidaantii Gumii GAAO ta’uu dhaan Dargaggoota Oromoo gurmeessitee Yunversiitii D/Daawaa keessatti akka Aadaa fi Afaan Oromoo dagaaguuf Shamarree carraaqaa turte dha! Haa Ta’u malee Maaster Pilaanii Finfinnee uummata keenya buqqaasuuf ka’e mormuu dhaan yeroo Barattoonni Yunversiitii D/Daawaa gaaffii mirgaa waan gaafataniif qofa mana hidhaatti guuramanitti Daraartuu Abdataa shamarran torba faana dargaggoota keenya waliin waajjira poolisii magaalaa D/Daawaa qaxanaa 2 keessatti hidhamte.

 Guyyaa Ja’aaf bakka kanatti erga dararamanii booda shamarran hundi isaanii akka gara barnootaatti deebi’an ajajni darbe.Haa ta’u malee Daraartuu Abdataa akkas jechuun deebii Laatte. “Nuti hundi keenya iyyuu gaaffii mirgaa gaafanne. Kun immoo badii hin qabu. Kanaaf iyyuu yoo nu gadhiistu ta’e hunda keenya gadhiisaa yoo nu adabsiisa ta’e immoo hunda keenya adabaa” jechuu dhaan deebii laatte. Deebiin Daraartuun Laatte kun qorannoo cimaaf akka saaxilamtu taasise. Kan barattoota kakaase sidha jechuu dhaan dararaan itti jabaate. Ji’oota hedduu dhaaf erga mana hidhaa keessatti dararamtee booda Guyyaa kaleessaa manni murtii Olaanaa badii tokko malee obboloota ishee 16 waliin murtii irratti dabarseera.

Daraartuu Abdataas uummata Oromoof jecha keessumattuu qonnaan bultoota Oromoo naannawaa Finfinnee jiraataniif jecha barnoota ishee irraa addaan cittee umurii dargaggummaa ishee irraa waggaa tokkoof akka hidhamtu murtiin Diktaataroota irraa itti murtaa’eera. Akkasumas qarshii 500 akka adabamtu taasifameera! Waggaan tokko bor dhumti. Jireenya ofii dhiisanii saba ofiitiif akka Daraartuutti jiraachuun garuu boqonnaa sammuu bara baraa namaaf Kenna! Bakka namni hin jirretti nama taatee kan argamte Daraartuu Abdataa seenaan uummata Oromoo yoom iyyuu ni Faarfata!

QOOQA/AFAAN OROMOOF GAACHANA HAA TAANU!

Posted 11/7/2014

SEENAA  Y.G(2005) tiin, 07112014

Miidiyaaleen Qooqa Oromoo Biyya keessaas ta’uu Biyya alaa Ummata isaanii tajaajilaa jiran, dhimma Qooqa Oromoon wal-qabatee, beektootaa fi Ummataaf gaaffiilee wal fakkaataa tokko gaafachuu jaalatan. Kunis Qooqi Oromoo, Aadaa fi Artiin Oromoo sadarkaa maalii irra jiraa ? guddatee moo, hin guddannee ? jedhanii gaafatu. Warri gaaffii kanaaf deebii laatan, deebiin isaanii, Biyya keessaa fi alatti garaagari. Inni Biyya alaa jiru haqa jiru haala qabatamaa jiru waliin deebii kenna. Inni Biyya keessa jiru ammoo, Qooqi Oromoo, Aadaan Oromoo, Artiin Oromoo guddachuu fi dhiisuun isaa Ummatichaaf odoo hin taanee, holola qaama biraaf barbaadama waan ta’eef yoo xiqqaate “guddachaa jiraatti” harkisanii ibsuu yaalu. Akka fakkeenyaatti deebii ogeessa aadaa fi Artii tokkof, gaaffiin wal fakkaataa dhiheessaniifi jennaan deebii isaan kennee haa kaasu

Read the rest of this entry »

Akka sabaatti ijaaramne, Oromummaa fi Oromoo duwwaa abdannee. Gooboo garee fi maqaa qabsoon daldaaltu hundeen diiguu qabna!

Posted 11/6/2014

Camadaa Hundee tiin, Sadaasa 2014

Kutaa lammaffaa

Barreefama kiyya kutaa tokkoffaa keessatti, dhaabbileen siyaasa Oromoo, dhimmoota irratti garaa garummaa qabanii fi waantota irratti waliin hojachuu danda’an, adda baafatanii mataa isaaniitiin beekuu dadhabuun, rakkoo irratti rakkoo dabalaa akka dhufee fi garaagarummaan siyaasaa mooraa Oromoo gidduu jiru maree fi walitti dhiheenyaan akka salphaatti furachuun akka danda’amu irratti amma tokko yaaduma yeroo hunda deddebi’amee ka’u kaasuuf yaalee jira. Yeroo hunda hawwii fi fedhiin kiyya, mooraan Oromoo akka tokkoomuu fi tokkummaan dhugaa Oromoon barbaadu, akka dhugoomun hawwa. Kanaaf barruuleen barreessaa turee fi ammas amman danda’etti barreessu tokkummaan dhugaa akka milka’u dhama’uu dha. Tokkummaa kanaaf kan watwaatan, nama dhuunfaa ykn garee siyaasaa tokko otoo hin taane, ummata Oromoo akka ummataatti. Maddi rakkoo keenyaas tokkummaa dhabuu keenya akka ta’e beektotiin keenya irra deddebi’anii akeekanii jiru. Dhaguu dadhabuun keenya gatii guddaa akka sabaatti nukaffalchiisee jira.Kanaaf ammasi yaaduma kana irratti xiyyeefadha.
Mooraa qabsoo Oromoo keessatti tokkummaa dhugaa fiduuf rakkoolee jiran eddu akka ta’an beekamaa dha. Ammaaf garuu qabxiileedhuma murta’an irratti xiyyeefadha. Gufuuleen mooraa Oromoo keessatti idda gadi jabeeffatan keessaa:

Read the rest of this entry »

Walaloo

Posted 11/3/2014

GUNTUTAMOO HARMA?

Gaarreen morma jalaa qarreerra dhaabatee
Akka goota ilmaa shaafoo harkatti qabatee

Kan dhiirota raasu xiinsammuu gaggabsee
Hundaa buusee baasee gogaa callabbeessee

Mogolee laaffisee kan goota lugnoomsuu
Kan leenca takaalee arba hidhee ciibsuu

Inni hayyuu keessaa sammuu haqaa fuudhe
Kan mul'ata jabaa qorattiidhaan hudhe

Meeshaan obboloota walirratti kaasu
Kumaatama fixee kan muraasa faarsu

Dargaggoo raatessee barataa maraachee
Dubbiin faallaa taatee qarreen qeerroo dhalchee

Biiftuun baatee lixuuf waggaa lakkoofsiftee
Deessuunis maseentee hindhugiin machooftee

Maanguddoon dugdaafuu ol jechuu dadhabdee
Jaartiin jaarsa faana ilaalchaan waldhabdee

Ga'eessi yoo hanqatu lafa ga'uu qabu
Bultiinsaa diigamee ganda ormaa labu

Guutuun manaa dabee kufuuf cilliqfata
Isa giidoo qabutu ajjeesee isa gataa

Manni duwwaatti hafee keessi loccuu qofa
Keenyan manaa cabee guutteetti ilmoon bofaa

Arfaasaan godaanee birraa bokkaan rooba
Baay'een abjuu gatee dhoqqee walitti dhoobaa

Kan kaleessa hinbeekne boriisaaf hin yaadu
Gara jabeessaadha waliif qara haaduu

Bishaan manii dhoosee goodaarraa fincaa'a
Gamnis akka gowwaatti jiraachuuf dharra'a

Kaleessiifi dheengaddi isa borii gadii
Ciniinnatee kolfa yaasee ilkaan adii

Dhgaan hamma dhadhaa jabaachuu dadhabee
Dilbiin hossee ta'ee ija of keessaa dhabee

Kan kaleessa namaa har'a waraabessaa
Dhiiga haadhoosaatii adamsee ajjeesaa

Kan garaan dorrobaa keessi garuu hoffaa
Madaa haadhoosaati qubasaatiin horfa

Inni oo'a hinbeekne bineensi abbaa ormaa
Anaafoo naangallee guntutamoo harmaa?

****///////*****

 BEEKAN GULUMMAA IRRANAA, 2014

Burkina Faso unrest: President Blaise Compaore resigns

Posted 11/1/2014

Source: BBC 21-10-2014

Burkina Faso’s president, Blaise Compaore, resigns

Burkina Faso’s president, Blaise Compaore, resigns

 Burkina Faso’s President Blaise Compaore has announced his resignation, following violent protests at his attempt to extend his 27-year rule.

Mr Compaore issued a statement saying the presidency was now vacant and urging elections within 90 days.

An army spokesman also broke the news to cheering demonstrators in the capital, Ouagadougou.

On Thursday, protesters angry at Mr Compaore’s attempt to amend the constitution set fire to parliament.

Following the protests, Mr Compaore said he had agreed not to seek another term, but that he would remain in power until a transitional government had completed its work in 2015.

However, the opposition continued to demand that he resign. Its leader, Zephirin Diabre, urged protesters to occupy public spaces.

There were cheers when the army spokesman told the crowd gathered in front of army headquarters on Friday that Mr Compaore had left office, AFP news agency reports.

Mr Compaore’s statement, read on television, said there was now a “power vacuum” and called for “free and transparent” elections within 90 days.

His whereabouts now remain unclear.

Source: BBC

United States call for the Ethiopian government to release journalists

Posted 11/1/2014

statedepartment-300x300

Press Statement

Jen Psaki

Department Spokesperson
Washington, DC
October 30, 2014

The United States is deeply concerned by the October 27 sentencing of Ethiopian journalist Temesgen Desalegn to three years in prison for “provocation and dissemination of inaccurate information.” Freedom of expression and freedom of the press are fundamental elements of a democratic society, and the promotion and protection of these rights and freedoms are basic responsibilities of democratic governments.

As President Obama stated during his meeting in September with Ethiopian Prime Minister Hailemariam, it is important that Ethiopia’s progress and positive example on economic development and regional conflict resolution extends to civil society as well. We urge Ethiopia to make similar progress with regard to respect for press freedom and the free flow of ideas and reiterate our call for the Ethiopian government to release journalists imprisoned for exercising their right to freedom of expression.

Britain axes aid to Ethiopian police amid human rights outcry

Posted 11/1/2014

Document warning that aid programme posed ‘high’ risk to human rights deleted from Government website as £27 million aid scheme axed

By Matthew Holehouse, Political Correspondent via Telegraph 31-10-2014

ETHIOPIA-US-DIPLOMACY

 Britain has given £1 billion in aid, including around £70 million for “governance and security” projects, to the country over three years Photo: SAUL LOEB/AFP

October 31, 2014 (The Telegraph) — Britain has suspended most of a £27 million aid programme to support Ethiopia’s police force, The Telegraph has learnt, amid mounting allegations of torture, rape and murder by the regime.

 Ministers pulled the plug on a scheme intended to improve criminal investigations, help Ethiopian police “interact with communities on local safety” and help women access the justice system.

The cancellation coincides with an Amnesty International report that documents how the Ethiopian security forces have conducted a campaign of torture, mutilation, rape and murder in order to suppress political opposition.

Britain has given £1 billion in aid, including around £70 million for “governance and security” projects, to the country over three years. Critics of the ruling regime have disappeared, and Amnesty International found allegations of men being blinded and women being gang raped and burnt with hot coals by regime officials.

There are mounting fears for the safety of Andy Tsege, a British national and critic of the regime, who was abducted in Yemen before being tortured and sentenced to death.

The Department for International Development said the project was cancelled because it did not represent “value for money” and because of “risk” in getting it delivered on time.

It insisted that the cancellation of the project was entirely unrelated to allegations of human rights abuses, and said the decision pre-dated the Amnesty International report.

However, earlier this year an internal government assessment of the programme warned it posed a “high” risk to human rights, upgrading it from medium.

The document noted that the Government of Ethiopia appeared reluctant to improve the human rights situation. “The underlying assumption of GoE’s commitment to reform in the security sector is sensitive and subject to a range of factors (e.g. terrorist attacks inside Ethiopia). In light of this, we propose elevating the risk to ‘high’.”

It also warned that work had been “poor quality” with “weak value for money”. There were “tensions” between British aid workers and the Government of Ethiopia, with Ethiopian civil servants complaining over being “overwhelmed” by paperwork. Work fell behind the timetable.

The document, an annual assessment of the scheme, was subsequently deleted from the website.

 

Read the rest of this entry »

When Truth Revailed: Crimes Committed by Ethiopian Government Against the Oromo People

Posted 10/30/2014

                                   BBC interviewing torture survivor and Dr Awol K on Amnesty report 

Thousands of Ethiopians tortured by brutal government security forces... while Britain hands over almost £1 BILLION in aid money

Posted 10/30/2014

Source: Daily Mail, 29-102014

  • Amnesty International says 5,000 people tortured, raped and 'disappeared'
  • Over the last three years the UK Government has given Ethiopia £1 billion
  • It pocketed £261.5 million in 2012 and £284.4 million in 2013

Akka sabaatti ijaaramne, Oromummaa fi Oromoo duwwaa abdannee. Gooboo garee fi maqaa qabsoon daldaaltuu hundeen diiguu qabna!

Posted 10/29/2014

Camadaa Hundeetiin, 29-10-2014

Kutaa tokkoffaa

Sadarkaan guddinni qabsoo Oromoo irra gahee jiru, yeroo gandaan, gareen, amantaa fi sammuu alagaan yaadan irra ce’ee jira. ilmaan Oromoo bahaa-dhiha, kaabaa-kibba dhimmi isaan walitti hidhee jiru oromummaa fi oromiyaa dha. waanta hunda dursuu kan qabu, dhaabbileen maqaa oromoon ijaaraman, fayidaa nama dhuunfaa fi garee keessaa bilisa ta’anii waanta akka sagantaatti baafatanii jiran gara hojiitti jijjiruun dirqama yeroo ti. Maqaa qabsoo oromoon dhaabbilee ijaaramanii jiran yoo ilaalle, bifa barruun sagantaan isaan waraqaa irraa qaban, Oromoo abbaa biyyaa gochuu fi bilisummaa sabaa dhugoomsuuf akka ta’e, barruu irraa ni dubbifama. Hoogganootii fi miseensi dhaabbilee siyaasa garuu, waanta akka sagantaa siyaasaa irratti maxxanfatanii fi baafatan hojiitti hiikamaa akk hin jirre tolchanii beeku. Waanti akka sagantaatti wixinatanii jiranii fi waanti hojiin muldhisaa jiran faallaa sagantaa isaanii ti.

Oromoo ta’ee qabsoon keenya maaliif dadhabe kan hin jenne jira hin se’u. falaa fi malas namni hin akeekne hin jiru. Hoogganootiin qabsoo Oromoo hoogganaa jiran, midiyaa fi waltajjii ummataa gara garaa irratti yoo dhihaatan, waadan isaan galanii ummatatti lalaban yoo jiraate, qabsoo sabaa jabeessuuf hunda dura oromummaa fi tokkummaa mooraa qabsoo oromoof akka hojatan dhaammatu. Qabatamaatti garuu faallaa kanaatu muldhata. Rakkoon kun amma iyyuu hin dhaabbanne. Rakkoon kun ummata Oromoo ykn miseensa dhaabbilee siyaasa Oromoo bira hin jiru. Rakkoon amtuu fi ijoon kan jirtu hooggantoota dhaabbilee siyaasaa bira jira. kanaaf hooggantootiin dhaabbilee siyaasaa rakkoo amma harkaa nuqabdu kana hiikkachuuf of irratti murteessuu qabu. dubbii dandahuudhaan, waliin dhahuudhaan, fakkeessuudhaan, natu caalaadhaan, maqaa hin taane waliif kennuudhaan……. Kana booda ummta Oromoo joonjessuu fi ofiifis joonja’anii mooraa alagaa yeroo itti jabeessan dhaabbachuun dirqama ta’a. ammas tarii maqaa qabsoo oromoon daldaaluuf gareen ykn murni amma iyyuu abjootu jiraachuu mala. Kun dhaloota ammaa biratti fudhatama hin qabu. gabaa galtu dhaquu taati.

Read the rest of this entry »